Event Details


Keiretsu Forum Istanbul’a başvuran girişimci şirketlerden ön tarama komitemizin belirlediği 6-7 şirket, Keiretsu Forum Istanbul’un 8-10 yatırımcı üyesinden oluşan Girişim Tarama Komitesi’ne 15 dakika sunum ve 5 dakika soru & cevap’tan oluşan 20 dakikalık bir sunum yaparlar. Girişim Tarama Komitemiz sunumları beraber değerlendirdikten sonra anonim olarak Keiretsu Forum puanlama metadolojisini doldurur ve bu puanlamaya göre 3-4 şirket Forum Toplantısı’nda sunum yapmak üzere seçilirler. Girişim Tarama Toplantısı sadece yatırımcı üyelerimize açıktır.

Daha fazla bilgi için

info@keiretsuforum.com.tr
+90 212 356 2033