Maliyet Azaltma 2.0

  • 12 Mart 2019
  • admin
“Şirketlerin kendi kontrol edebildikleri alanlarda maliyet inovasyonu yapmaları tek çıkar yol.” Geçen yılın ağustos ayından bu yana türbülanslı bir dönem yaşıyoruz. Bu gibi ortamlarda şirketlerin panikle attığı adımlar kendi...
Sürdürülebilir kalkınma kadınların kalkınması ile gerçekleşecek. Bunu sağlamak sadece devletlere değil, özel sektöre de önemli bir sorumluluk getiriyor. Erkek ve kadın liderlerin gündeminde bu öncelik olmalı. Sürdürülebilirlik yolculuğu hem...