• 15 Mayıs 2019
  • admin
  • 0

Günümüzde “Akıllı Tarım” kavramı, üretim süreçlerinin ihtiyaç duyduğu insan gücünü optimize ederken, bir yandan da ürün çeşitliliği ve kalitesi bakımından sürdürülebilir bir yapı oluşturulmasına olanak sağlıyor. Elbette bu süreçte de Endüstri 4.0 çağının lokomotif teknolojileri Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka, Veri ve Robotik büyük bir rol oynuyor.

Hali hazırda çiftçilerin yararlandığı teknoloji ve kullandıkları alanlara kısaca bakacak olursak;

Sensörler: Toprak, su, ışık, nem, sıcaklık yönetimi faktörlerin verimli bir şekilde yönetimi.

Yazılımsal: Çiftlik türlerine göre farklılık gösterebilen veya durum bazlı Nesnelerin İnterneti platformlarından yararlanan özel yazılım çözümleri

Bağlantısal: Hücresel, LoRa vs.

Konumsal: GPS, Uydu vs.

Robotik: Özerk traktörler, işleme tesisleri vs.

Veri analitiği: Bağımsız analitik çözümleri, veri hatları vs.

Özellikle çiftlik sahipleri bu tarz yeni nesil teknolojilerden yararlanarak tarlalarının koşullarını takip edebildikleri gibi daha uzun vadeli planlarla gelecek stratejilerini çok daha sağlam temeller üzerine inşa edebiliyorlar.

Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Tarım Döngüsü

Akıllı Tarım ve bu konsept hakkında kısaca bilgi verdikten sonra konumuza Nesnelerin İnterneti özelinde devam edebiliriz. İçerisinde olduğumuz dönüşüm çağının (Endüstri 4.0 da diyebiliriz) en büyük itici gücü Nesnelerin İnterneti ve buna bağlı olan teknolojilerdir. Bu doğrultuda akıllı makine ve sensörleri birbirine bağlama imkanı yakalayan çiftçiler bu sayede çiftlik süreçlerini veri odaklı yönetebiliyorlar. Biraz daha detaylandıracak olursak; çiftlik sürecini başarıya optimize edebilmek adına bir çiftlik kurulu olan tüm Nesnelerin İnterneti ağı (sensör ve akıllı cihazların oluşturduğu ekosistem), bir çiftlikte ortaya çıkabilecek sorun ve risklere karşı veri havuzu oluştururlar. Elde edilen veriler de çiftlik düzeninin sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlar.

Nesnelerin İnterneti özelinde Akıllı Tarım döngüsüne bakacak olursak farklı süreçlerle karşılaşabiliriz. Bu süreçler;

1. Gözlem

Nesnelerin İnterneti ağına bağlı sensörler mahsul, hayvan, toprak ve atmosferdeki gözleme dayalı verileri kaydeder.

2. Teşhis

Sensörler üzerinden elde edilen veriler, belirli bir politika dahilinde bulut tabanlı Nesnelerin İnterneti platformuna aktarılır ve “sistemin” ilerleyen süreçte ihtiyaç duyabileceği ögeleri ortaya koyar.

3. Kararlar

Kriz durumlarında ya da önemli karar süreçlerinde Nesnelerin İnterneti ağına bağlı ve Makine Öğrenimi destekli bileşenler, sorunun kaynağını tespit ederek doğru bir şekilde müdahale edilmesini ya da karar alınmasına imkan tanıyor.

Tarımsal Sorunların İlacı Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin İnterneti ile birlikte tarımda iki konuya farklı yaklaşımlar getirilebiliyor. Bu alanlar;

  • Hassas Uygulamalı Tarım
  • Tarım ve Hayvancılık Otomasyonu

Hassas Uygulamalı Tarım, tarımı daha kontrollü ve verimli hale getiren Nesnelerin İnterneti tabanlı yaklaşımlar için kullanılan şemsiye bir kavramdır. Basit bir deyişle bitkiler ve hayvanlar, insanüstü hassasiyete sahip makineler tarafından belirlenen yöntemlerle ihtiyaç duydukları şekilde tedavi edilirler. Bu noktada klasik yaklaşımlara kıyasla en büyük fark, hassas çiftçiliğin, tarlanın bütününden ziyade metrekare başına veya hatta bitki/hayvan özelinde tarım yapılmasına izin vermesidir.

Tarla genelinde de son derece etkili olan bu yaklaşım sayesinde bir tarla tam olarak ölçümlenerek, böcek ilaçlarının ve gübrelerin uygulanacağı alanlar “nokta atış” olarak belirlenebiliyor.

Hassas Uygulamalı Tarım’da olduğu gibi, akıllı tarım teknikleri çiftçilerin büyük ve küçükbaş hayvanların ihtiyaçlarını daha iyi izlemesini ve beslenmelerini buna göre ayarlamasını sağlıyor. Bu sayede hastalıkların önüne geçilebildiği gibi çiftlik oluşacak salgınların başlamasını engelliyor. Bunun yanı sıra hayvanların konumlarını tespit edebilen kablosuz Nesnelerin İnterneti bileşenleri sayesinde hayvanların mevcut durumları takip edilebiliyor. Böylece hasta ya da farklı bir sorunla karşılaşan hayvanların sağlığı da yakından takip edilebiliyor.

Yeni Nesil Seracılık ve Dronelar

Geleneksel seracılık, çevresel değişken faktörlerden olumsuz bir şekilde etkilenebiliyor. Çiftçiler, enerji kaybı ve artan işçilik maliyetleri ile baş edemediklerinden yeni nesil Nesnelerin İnterneti ekosistemine bağlı seraların sayısı da artış göstermeye devam ediyor.

Nesnelerin İnterneti bazlı akıllı seralar, iklimsel değişiklikleri kontrol etmelerinin yanı sıra uzaktan da takip edilebilen yapıları sayesinde “insan faktörü” sorunsalını ortadan kaldırıyor. akıllıca izleyebilir ve manuel müdahale ihtiyacını ortadan kaldırır.

Tarım alanları oldukça geniş ve her bir metrekaresi farklı bakım istediğinden geleneksel tarım teknikleri yetersiz kalabiliyor. Bu noktada devreye giren drone teknolojisi çiftçilerin işini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Dronelar uçuşları esnasında geniş perspektifli, termal ve görsel görüntüler topladıkları için çiftçilere tarım alanların hakkında önemli bilgiler sunar. Bu sayede toprak, tohum ve ürün yapısını en doğru ve gerçek verilerle izleyebilme imkanı yakalayan çiftçiler mahsullerinden maksimum fayda alabiliyorlar.

Üçüncü Yeşil Devrimin İzinde

Akıllı Tarım (Nesnelerin İnterneti temelli tarım), bir bakıma da Üçüncü Yeşil Devrim’in temellerini atıyor.

Bitki ıslahı ve genetik alanındaki gelişmelerin (devrim de diyebiliriz) ardından Üçüncü Yeşil Devrim’in dönemi başlıyor. Bu dönemde böcek ilacı ve gübre kullanımı düşerken, genel anlamda verimliliğin arttığını görüyoruz. Bunun yanı sıra Nesnelerin İnterneti teknolojileri sayesinde daha iyi gıda izlenebilirliği sağlayacak, gıda güvenliğini artıracak ve daha çok çeşitte gıda üretiminin önü açılacak. Daha iyi izlenen tarım alanları sayesinde su kaynaklarının gereksiz kullanımı önlenecek, kuraklık gibi sorunlar yavaş da olsa ortadan kalkmaya başlayacaktır.

Çiftçilerimizin Nesnelerin İnterneti gibi teknolojilerle yaklaşırken, sahip oldukları tarım alanlarının büyüklüğüne ve ihtiyaçlarını iyi bir şekilde analiz etmeleri gerekiyor. Nesnelerin İnterneti bazlı uygulamaların yalnızca büyük ve geniş çiftliklerle kullanılmayacağını görecek çiftçiler, bu sayede hasat zamanı geldiğinde alacakları mahsulün kalitesini her zaman en üst seviyede tutabilirler.

Kaynak

https://www.iotforall.com/smart-farming-future-of-agriculture/