Keiretsu Forum’a başvurmak isteyen girişimciler neler yapmalı? İzlemeniz gereken aşamalar neler? Süreç nasıl ilerliyor? İşte aşama aşama tüm basamaklar…

Keiretsu Forum’a başvuran girişimciler her ay detaylı bir eleme süreci sonrasında aylık toplantılarla Keiretsu Forum yatırımcı üyelerine sunumlarını gerçekleştirirler. Başarısı kanıtlanmış başvuru ve proje akış sürecimiz tüm 34 şubemizde aynı şekilde uygulanmakta ve her ay tekrar etmektedir.

1- Online Başvuru:

Keiretsu Forum sürecine dahil olmak isteyen girişimciler ilk adım olarak sistem üzerinden online başvurularını tamamlarlar. Keiretsu Forum’da her sektörden girişimci başvurusu kabul edilmekle beraber, girişimciden fikir aşamasını geçerek şirketini kurmuş olması beklenmektedir. Online başvuru sırasında şirketlerin potansiyelleri görebilmek için iş planı, finansal tablo gibi dokümanlar istenmektedir.

Online Başvuru İçin Tıklayınız

2- Ön Tarama Komitesi (1. Hafta): 

Online başvurularını tamamlayan şirketler Keiretsu Forum Türkiye Ön Tarama Komitesi tarafından online olarak değerlendirilirler. Ön Tarama Komitesi Keiretsu Forum Türkiye’nin teknoloji, tüketici ürünleri, enerji, finans, yeme & içme, sağlık / yaşam bilimleri, internet, mobil, gayrimenkul, hizmet, yazılım, telekomünikasyon gibi farklı sektörlerde deneyimli yatırımcı üyelerinden oluşmaktadır. Ön Tarama Komitesi’nin elemesi sonucunda altı-yedi şirket Girişim Tarama Toplantısı’nda sunum yapmaya hak kazanır.

3- Girişim Tarama Toplantısı (2. Hafta):

Seçilen altı-yedi şirket, Keiretsu Forum Türkiye’nin 8-10 yatırımcı üyesinden oluşan Girişim Tarama Komitesi’ne 15 dakika sunum ve 5 dakika soru & cevaptan oluşan 20 dakikalık bir sunum yaparlar. Girişim Tarama Komitesi sunumları beraber değerlendirdikten sonra anonim olarak Keiretsu Forum puanlama metadolojisini doldurur ve bu puanlamaya göre üç-dört şirket Forum Toplantısı’nda sunum yapmak üzere seçilirler. Forum Toplantısı’nda sunum yapmaya hak kazanan şirketler, Girişim Tarama Toplantısı’nda aldıkları yorumlar doğrultusunda Keiretsu Forum tarafından iki haftalık mentor’luk süreci ile Forum Toplantısı’na hazırlanırlar.

4- Forum Toplantısı (4. Hafta):

Girişim Tarama Toplantısı’nda seçilen şirketler Forum Toplantısı’nda tüm Keiretsu Forum Türkiye yatırımcı üyelerine sunumlarını gerçekleştirirler. Her bir şirket sunumu 15 dakika sunum, 10 dakika soru & cevap olmak üzere 25 dakika uzunluğundadır. Her şirket sunumundan sonra, yatırımcılar her bir şirket için “Gold Sheet” adı verilen şirket değerlendirme ve yatırım ilgilerini belirten formu doldururlar. Her şirket sunumundan sonra “Mind-share” bölümünde yatırımcılar şirketler için yorum paylaşımında bulunurlar.

Keiretsu Forum’da farklı sektör ve tecrübeye sahip melek yatırımcılar bir araya gelerek “Swarm Intelligence – Sürü Zekası” yaratır, yatırım ve paylaşımlar için en doğru atmosfer oluşturulur. “Mind-share” bölümünde sunum yapan şirketler için üyeler kendi görüşlerini paylaşır ve şirketler üzerinden sektör değerlendirmeleri yapılır. Üyeler yatırım yapmak istedikleri sektörde uzmanlık sahibi olmasalar dahi, diğer üyelerin bilgi ve deneyimi sayesinde farklı alanlardaki nitelikli fırsatları da değerlendirebilirler.

5- Deep Dive Toplantıları:

Forum Toplantısı’nda sunum yapan girişimciler sunumları sonrasında şirketleri ile ilgili yatırımcılar ile Deep Dive Toplantıları’nda bir araya gelmektedirler. Deep Dive Toplantıları’nda girişimcinin şirketini detaylı anlatması sonrasında; iş modeli ve pazar analizleriyle birlikte şirketin finansal tablolarının detaylı incelemesi yapılmaktadır.

6- Due Diligence:

Deep Dive Toplantısı sonrasında Keiretsu Forum yatırımcı üyeleri ilgilendikleri şirketlerle “Due Diligence – Şirket İnceleme ve Değerlendirme Süreci”ne başlarlar. Due Diligence sürecinde Keiretsu Forum üyeleri şirketi beraber değerlendirir ancak yatırım kararlarını bireysel olarak alırlar. Due Diligence Keiretsu Forum tarafından yapılmamakla beraber, hazırlanan “Keiretsu Forum Due Diligence Kick Starter” raporu Due Diligence süreci için önemli bir başlangıç niteliğindedir. Keiretsu Forum üyeleri Due Diligence için sponsorlarımız Arkan Ergin JPA International ve GSG Hukuk’a başvurabilmektedir.

6- Çok-Şube Bazlı Yatırım Alma İmkanı:

Bir girişimci Keiretsu Forum Türkiye’de sunum yapıp yatırım konusunda pozitif sonuç almışsa, daha sonra Keiretsu Forum’un uluslararası diğer şubelerine de sunum yapma ve ek yatırım arama imkanına sahiptir. Bu ek yatırım aynı finansman fazında olabileceği gibi, daha sonraki bir finansman fazında da olabilir. Diğer şubelerin üyeleri, istedikleri takdirde ek inceleme ve değerlendirme çalışmasında bulunabilirler fakat daha önce yapılmış inceleme ve değerlendirme sonuçlarından da yararlanabilirler.

Siz de Keiretsu Forum’a yatırımcı üye olmak/girişimci olarak başvurmak ve global ağımızın sunduğu avantajlardan faydalanmak için http://www.artofmobility.com/keiretsu/ üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.