‘Keiretsu Forum 10 Aralık 2013 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından akredite edilmiştir.’

15 Şubat 2013 tarihli ve 28360 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik melek yatırımcılara dünyanın en büyük vergi teşviğini sağlamakta. Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansı alan melek yatırımcılar, bir şirkete yaptıkları yatırımın %75’ini; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında destek almış bir şirket ise yatırımlarının %100’ünü aynı sene içerisindeki kişisel vergi matrahlarından düşebilmektedirler. Şirkette minimum 2 sene kalıp çıkış yapıldığında da yatırımcının elde ettiği gelir vergiden muaf olacaktır.

NASIL BAŞVURUDA BULUNACAĞIM?

Ocak 2014 tarihinden itibaren lisans başvuruları sadece Hazine Müsteşarlığı tarafından akredite edilmiş melek yatırımcı ağları tarafından yapılabilmektedir, Hazine Müsteşarlığı’na bireysel başvuru yapılamamaktadır. Keiretsu Forum 10 Aralık 2013 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından akredite edilmiştir.

Bireysel Katılım Yatırımcısı lisansı alınabilmesi için öncelikle lisans başvuru kriterlerinden hangisine uyulduğunun incelenip, hangi kritere istinaden başvuru yapılacağına karar verilmesi gerekiyor. Bu kriterleri 2 ana başlık altında toplanıyor:

1- Yüksek Gelir veya Servet Sahibi Olmak
2- Yüksek Tecrübe Sahibi Olmak