Keiretsu Forum’a başvuran girişimciler her ay detaylı bir eleme süreci sonrasında aylık toplantılarla Keiretsu Forum yatırımcı üyelerine sunumlarını gerçekleştirirler.Başarısı kanıtlanmış başvuru ve proje akış sürecimiz tüm şubelerimizde aynı şekilde uygulanmaktadır.

1- Online Başvuru: Girişimci şirketler online başvurularını tamamlarlar.

2- Ön Tarama Komitesi: Online başvuru yapan şirketler Keiretsu Forum Türkiye Ön Tarama Komitesi tarafından değerlendirilirler. Ön Tarama Komitesi Keiretsu Forum Türkiye’nin teknoloji, tüketici ürünleri, enerji, finans, yeme & içme, sağlık / yaşam bilimleri, internet, mobil, gayrımenkul, hizmet, yazılım, telekomünikasyon gibi farklı sektörlerde deneyimli yatırımcı üyelerinden oluşmaktadır. Ön Tarama Komitesi’nin elemesi sonucunda 6-7 şirket Girişim Tarama Toplantısı’nda sunum yapmaya hak kazanır.

 

3- Girişim Tarama Toplantısı: Seçilen 6-7 şirket, Keiretsu Forum Türkiye’nin 8-10 yatırımcı üyesinden oluşan Girişim Tarama Komitesi’ne 8 dakika sunum ve 7 dakika soru & cevap’tan oluşan 15 dakikalık bir sunum yaparlar. Girişim Tarama Komitesi sunumları beraber değerlendirdikten sonra anonim olarak Keiretsu Forum puanlama metadolojisini doldurur ve bu puanlamaya göre 3-4 şirket Forum Toplantısı’nda sunum yapmak üzere seçilirler. Forum Toplantısı’nda sunum yapmaya hak kazanan şirketlerden ek bilgiler istenebilir.

 

4- Forum Toplantısı: Girişim Tarama Toplantısı’nda seçilen şirketler Forum Toplantısı’nda tüm Keiretsu Forum Türkiye yatırımcı üyelerine sunumlarını gerçekleştirirler. Her bir şirket sunumu 10 dakika sunum, 10 dakika soru & cevap olmak üzere 20 dakika uzunluğundadır. Her şirket sunumundan sonra, yatırımcılar her bir şirket için “Gold Sheet” adı verilen şirket değerlendirme ve yatırım ilgilerini belirten formu doldururlar. Her şirket sunumundan sonra “Mind-share” bölümünde yatırımcılar şirketler için yorum paylaşımında bulunurlar.

 

5- Due Diligence: Keiretsu Forum yatırımcı üyeleri ilgilendikleri şirketler ile “Due Diligence – Şirket İnceleme ve Değerlendirme Süreci”ne başlarlar. Due Diligence sürecinde Keiretsu Forum üyeleri şirketi beraber değerlendirir ancak yatırım kararlarını bireysel olarak alırlar.

 

6- Çok-Şube Bazlı Yatırım Alma İmkanı:Bir girişimci Keiretsu Forum Türkiye’de sunum yapıp yatırım konusunda pozitif sonuç almışsa, daha sonra Keiretsu Forum’un uluslararası diğer şubelerine de sunum yapmak ve ek yatırım arama imkanına sahiptir. Bu ek yatırım aynı finansman fazında olabileceği gibi, daha sonraki bir finansman fazında da olabilir. Diğer şubelerin üyeleri, istedikleri takdirde ek inceleme ve değerlendirme çalışmasında bulunabilirler fakat daha önce yapılmış inceleme ve değerlendirme sonuçlarından da yararlanabilirler.