Sıkca Sorulan Sorular

Global Ağımız

Keiretsu Forum CEO’su Randy Williams tarafından 2000 yılında  San Francisco’da kuruldu.  Şu anda 4 kıtada (Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Avustralya) 53 ofisimiz bulunmaktadır. Keiretsu Forum’un 25. ofisi olan Keiretsu Forum Türkiye olarak Eylül 2012’de Türk yatırımcı-girişimci sisteminde yerimizi aldık.

Keiretsu, Japonca’da geniş güç ve erişime sahip, birbirine bağlı kuruluşlardan oluşan işletme gruplarını tanımlamak için kullanılan bir sözcüktür. Keiretsu Forum ise karşılıklı fayda esasına dayanarak özel sermaye yatırımları ilkesi etrafında toplanmış, küçük firmalar veya bireylerden oluşan bir gruplaşma olarak tanımlanmaktadır.

Keiretsu Forum, küresel anlamda sermaye, kaynak ve iş birliği fırsatı sunmaktadır. Keiretsu Forum bir fon değildir, sermaye arayışındaki girişimci şirket ile yatırımcıyı bir araya getiren bir platformdur. Üyeler, düzenli yapılan toplantılarda Keiretsu Forum Türkiye profesyonelleri ve üyeleri tarafından önceden seçilmiş firmaların sunumlarını dinlerler. Değerlendirme ve inceleme çalışmalarını bir arada yaparlar ancak yatırım kararlarını tek başlarına alırlar. Üyelerimiz herhangi bir yatırım fırsatına istedikleri miktarda yatırım yapabilmektedirler.

Uluslararası şubelerimiz sayesinde;

1-Girişimci şirketler bulundukları bölgenin yanı sıra yurtdışından da sermaye ve kaynak sağlamakta,

2-Melek yatırımcılarımız tüm dünyadan kaliteli girişimcileri inceleyip yatırım yapabilmekte,

3-Üyelerimiz tüm şubelerimizdeki üyelerle farklı işbirlikleri ve sosyal ilişkiler kurabilmekte,

4-Bulunduğumuz bölgelerde istihdam ve ekonomiye katkı sağlamaktayız.

Yatırımcı Üyelik

Keiretsu Forum’un 4 kıtadaki 53 Ofisinde 3000’in üzerinde akredite / lisanslı yatırımcı üyesi mevcuttur. Keiretsu Forum, ciddi yatırımcıları, iş dünyası liderlerini, risk sermayedarlarını, kollektif/kurumsal yatırımcıları ve seri girişimcileri bünyesinde barındırmaktadır.

Keiretsu Forum Istanbul’a üye olarak tüm Keiretsu Forum Global networküne üye olursunuz. Üyelik ve toplantılarımıza katılım için Keiretsu Forum Istanbul Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Zeynep Denizel ile iletişime geçebilirsiniz.

Keiretsu Forum’un yatırımları, başvuran şirketlerin ihtiyaçlarına göre değişmekle beraber, 25000 usd ile 500000 usd arası değişmektedir.

Keiretsu Forum Istanbul’a üye olarak tüm Keiretsu Forum Global networküne üye olursunuz. Üyelik ve toplantılarımıza katılım için Keiretsu Forum Istanbul Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Zeynep Denizel ile iletişime geçebilirsiniz.

2000 yılından beri Keiretsu Forum üyeleri 1000’den fazla şirkete 850 milyon doların üzerinde bir yatırım gerçekleştirmişlerdir. Kurulmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, Keiretsu Forum Istanbul yatırımcı üyeleri tarafından da 50 şirkete 70 milyon TL üzerinde yatırım yapılmıştır.

Keiretsu Forum yatırımcı üyeleri düzenli gerçekleştirilen Forum toplantıları yoluyla farklı sektörlerden nitelikli yatırım olanaklarına ulaşma fırsatını yakalamaktadır. Aynı zamanda birbirini etkileyen farklı sektörler arasında ilişkiler kurma ve bu sektörlerdeki üyelerle farklı iş birlikleri gerçekleştirme olanakları bulabilmektedir. Sadece Türkiye’deki değil, tüm Keiretsu Forum bölgelerindeki başarılı olmuş girişimcilere erişebilmektedirler. Keiretsu Forum Istanbul Sektör Komite sistemine iştirak edebilme hakkına da sahip olan üyeler, Forum’un gerçekleştireceği değişik sosyal etkinlikler vasıtasıyla güçlü ve güvenilir ilişkiler kurabilmekte ve mevcut ilişkilerini geliştirebilmektedirler. Tüm bunların yanı sıra üyeler, yatırımcılık konularında eğitici seminer ve toplantılara katılabilme imkanına sahiptir.

Başvuru Süreci

Ön Tarama Komitesi: Online başvuru yapan şirketler Keiretsu Forum Istanbul Ön Tarama Komitesi tarafından değerlendirilirler. Ön Tarama Komitesi Keiretsu Forum Istanbul’un teknoloji, tüketici ürünleri, enerji, finans, yeme & içme, sağlık / yaşam bilimleri, internet, mobil, gayrimenkul, hizmet, yazılım, telekomünikasyon gibi farklı sektörlerde deneyimli yatırımcı üyelerinden oluşmaktadır. Ön Tarama Komitesi’nin elemesi sonucunda 6-7 şirket Girişim Tarama Toplantısı’nda sunum yapmaya hak kazanır.

 

Girişim Tarama Toplantısı: Seçilen 6-7 şirket, Keiretsu Forum Istanbul’un 8-10 yatırımcı üyesinden oluşan Girişim Tarama Komitesi’ne 8 dakika sunum ve 8 dakika soru & cevaptan oluşan 16 dakikalık bir sunum yaparlar. Girişim Tarama Komitesi sunumları beraber değerlendirdikten sonra anonim olarak Keiretsu Forum puanlama metodolojisini doldurur ve bu puanlamaya göre 3-4 şirket Forum Toplantısı’nda sunum yapmak üzere seçilirler. Forum Toplantısı’nda sunum yapmaya hak kazanan şirketlerden ek bilgiler istenebilir.

 

Forum Toplantısı: Girişim Tarama Toplantısı’nda seçilen şirketler Forum Toplantısı’nda tüm Keiretsu Forum Istanbul yatırımcı üyelerine sunumlarını gerçekleştirirler. Her bir şirket sunumu 10 dakika sunum, 10 dakika soru & cevap olmak üzere 20 dakika uzunluğundadır. Her şirket sunumundan sonra, yatırımcılar her bir şirket için “Gold Sheet” adı verilen şirket değerlendirme ve yatırım ilgilerini belirten formu doldururlar. Tüm sunumlar tamamlandıktan sonra “Mind-share” bölümünde yatırımcılar şirketler için yorum paylaşımında bulunurlar.

 

Due Diligence: Keiretsu Forum yatırımcı üyeleri ilgilendikleri şirketler ile “Due Diligence” denilen şirket inceleme ve değerlendirme sürecine girerler. Due Diligence sürecinde Keiretsu Forum üyeleri şirketi beraber değerlendirir ancak yatırım kararlarını bireysel olarak alırlar.

 

Çok-Şube Bazlı Yatırım Alma İmkanı: Bir girişimci Keiretsu Forum Istanbul’a sunum yapıp yatırım konusunda pozitif sonuç almışsa, daha sonra Keiretsu Forum’un uluslararası diğer şubelerine de sunum yapmak ve ek yatırım arama imkanına sahiptir. Bu ek yatırım aynı finansman fazında olabileceği gibi, daha sonraki bir finansman fazında da olabilir. Diğer şubelerin üyeleri, istedikleri takdirde ek inceleme ve değerlendirme çalışmasında bulunabilirler fakat daha önce yapılmış inceleme ve değerlendirme sonuçlarından da yararlanabilirler.

Keiretsu Forum Istanbul yatırımcı üyeleri hiçbir sektör kısıtlaması olmaksızın, teknoloji, tüketici ürünleri, enerji, finans, yeme & içme, sağlık / yaşam bilimleri, internet, mobil, gayrimenkul, hizmet, yazılım, telekomünikasyon gibi her sektörden kaliteli şirkete yatırım yaparlar. Girişimci şirketlerden şirketlerinin kurulu, çekirdek finansmanlarını kendi imkanları ile sağlamış olmaları beklenmektedir. 2000 yılından beri Keiretsu Forum üyeleri 1000’den fazla şirkete 850 milyon doların üzerinde bir yatırım gerçekleştirmişlerdir. Kurulmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olmamasına rağmen, Keiretsu Forum Istanbul yatırımcı üyeleri tarafından da 50 şirkete 70 milyon TL üzerinde yatırım yapılmıştır.

Girişimciler, uluslararası şubelere tanıtılma, global fonlara ve kaynaklara erişebilme fırsatlarının yanı sıra kaliteli yatırımcılara sunulma, Silikon Vadisi’ndeki en iyi uygulamaları işlerinde benimsetme imkanını da buluyor. Keiretsu Forum, girişimcilere etik yatırım süreci sunmasının yanı sıra eğitim programları ve mentorluk ile de destek vermektedir.

Keiretsu Forum Istanbul yatırımcı üyeleri hiçbir sektör kısıtlaması olmaksızın, teknoloji, tüketici ürünleri, enerji, finans, yeme & içme, sağlık / yaşam bilimleri, internet, mobil, gayrimenkul, hizmet, yazılım, telekomünikasyon gibi her sektörden kaliteli şirkete yatırım yaparlar. Girişimci şirketlerden şirketlerinin kurulu, çekirdek finansmanlarını kendi imkanları ile sağlamış olmaları beklenmektedir. 2000 yılından beri Keiretsu Forum üyeleri 1000’den fazla şirkete 800 milyon doların üzerinde bir yatırım gerçekleştirmişlerdir. Kurulmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olmasına ragmen, Keiretsu Forum Istanbul yatırımcı üyeleri tarafından da 50 şirkete 70 milyon TL  üzerinde yatırım yapılmıştır.

Keiretsu Forum’un şirket sunumları ile ilgili olarak Gizlilik Anlaşması imzalaması uygulanabilir değildir çünkü projeler, yatırımcı bulabilmek amacı ile yurt içi ve yurt dışındaki mevcut Keiretsu Forum yatırımcı üyelerimiz ile paylaşılmaktadır.

image

OFİSİMİZ

Kolektif House – Maslak Mah., Ahi Evran Cd., Ofis Blok 4, Maslak / İstanbul

image

E-Posta

info@keiretsuforum.com.tr

image

İLETİŞİM

+90 212 356 2033