Ali_Ozgen_1“Sigorta sektörünü bugüne getiren modellerin, geleceğe de taşıması oldukça zor.”

 

Dünyada birçok sektör ciddi inovatif hamleler yaparken, sigorta sektörü yıllardır çalıştığı şekilde işini sürdürmeyi başarabildi. Bunun temel nedenleri olarak, sektör oyuncularının yerleşmiş olması, sektörün regüle edilmesinin getirdiği atalet, müşterilerdeki atalet, ve sigorta sektöründe mevcudu korumanın öncelik alması sayılabilir. Peki bu sektör statükoyu daha fazla koruyabilir mi? Buna rahat bir “evet” yanıtı vermek pek mümkün görünmüyor. Sektörü bugüne getiren modellerin geleceğe de taşıması oldukça zor.

 

DEPREMİNİ BEKLEYEN SEKTÖR

Bir süredir hangi sektörlerin fay hatlarında yıllardır enerji biriktiğini ve oyunun kurallarını değiştiren yıkıcı inovasyona hazır olduklarını izliyorum. Bu sektörlerin arasında perakende, eğlence, seyahat, tüketici bankacılığı ile birlikte sigorta da yer alıyor. Sigorta sektöründeki tutuculuğun bir kısmı yasal mevzuattan geliyor. Bu ve diğer nedenler sektör oyuncularını bugüne kadar aşırı tedbirli olmaya itmiş durumda. Müşterilerin davranış bilgilerine birey olarak mikro düzeyde hakim olamayan sektör, aktüerya matematiği ile müşterileri belli risk gruplarında toplayarak kârlılığını korumaya çalışıyor. Oysa günümüzde müşterilere kümeler halinde bakan sektörler sıkıntı çekiyorlar. Sigorta sektörü müşterilerle ilişkilerinde kendine has bir güvensizlik sorunu yaşıyor. Müşteriler, hasarlarının tam ve zamanında karşılanması konusunda geçmişte yaşadıklarına dayanarak güvensizlik içindeler. Sigorta şirketleri ise sahtekârlıklardan yılmış vaziyette. Bu nedenle müşteri tatmini ölçümlerinde istikrarlı düşük sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Ne mutlu ki bunların hepsinin çözümü var.

 

Son dönemde finans sektörü üzerinde esen inovasyon rüzgârı sigorta sektörüne de geldi. Ancak bu sektörün yerleşik oyuncularının içinden gelen proaktif bir hareket olmadı. Daha çok, dış oyuncuların yarattığı rekabetçi tehdit veya destek önerileri burada rol oynadı. Sektör dışından gelen bu yeni oyuncuların iki farklı yaklaşımı var. Bunlardan birincisi doğrudan sektörde yerleşik şirketlere rakip olacak şekilde poliçe sahiplerine dönük B2C hizmetler. Diğeri ise sektörün yerleşik sigorta veya brokerlik şirketlerinin işlerini geliştirmelerine dönük B2B kolaylaştırıcı hizmetler. Dış ekosistemden sigorta sektörü üzerine inovasyon büyük ölçüde IoT, İHA’lar, Araç Kara Kutuları, Mobil Sağlık gibi teknolojilerin gelişmesi ile geldi.

 

INSURTECH

 

Finans sektöründe inovasyona dönük teknolojiler Fintech diye adlandırılırken, sigorta sektöründe inovasyona yol açan teknolojiler de dünyada Insurtech diye adlandırılır oldu. Bu teknolojilerin en başında cihazlardan bilgi toplayan Nesnelerin İnterneti ve Blokzincir teknolojileri geliyor. Blokzincir, bitcoin gibi kripto para birimlerinin de arkasındaki teknoloji. Ayrıca Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi gibi teknolojiler de devrede.

 

Insurtech ile “araba kara kutuları”ndan giyilebilir aktivite izleyicilere kadar birçok bağlı cihazdan veriler alınıyor. Bu davranış verileri, sigorta sektörünün geleneksel olarak risk hesapladığı verilere göre, kişi bazında çok daha ince detayda kullanılıyor. Dolayısıyla ortaya daha rekabetçi fiyatlarda ürünler çıkabiliyor. Verilerin yakalanması gerçek zamanlı veya gerçeğe yakın zamanlı olduğu için en güncel durumu yansıtıyor. Bu şekilde, gözlenen davranışa göre, poliçeler dinamik olarak fiyatlanabilir. Riski öngörebilmenin ötesinde sürekli izlenen sistemlerde, örneğin makine kırılması gibi, hasarları önlemek de mümkün.

 

Blokzincir teknolojisinin de, sigorta geçmişini güvenli şekilde tutma, poliçeleri üretme, iletme ve izleme, kimlik ve poliçe şartları doğrulama, prim ve hasar ödemelerini otomatikleştirme, kendi kendine çalışan Akıllı Kontrat modelleri oluşturma gibi faydaları var. Blokzincir, Yapay Zeka, ve Makine Öğrenmesi brokerlik şirketlerinin de kârlılığını arttıracak teknolojiler.

 

Sigorta sektöründe teknoloji tarafından kolaylaştırılan çeşitli trendler gündemde. Bunlardan bazıları, Kişi Tarafından Yönetilen Hizmetler, Kullandıkça-Öde Sigorta, Bağlı/Akıllı Araç, Araç Paylaşma Çözümleri, Bağlı Sağlık, Uzaktan Erişim ve Veri Yakalama, Robo Danışmanlar, Risk Değerlendirmede Probabilistikten Deterministik modele dönüş, ve Blokzincir. Insurtech’in tüketicilere dönük öncelikli fırsat alanları araç, ev ve sağlık sigortaları. Örneğin araç sigortasında ödünç alınan araçlar için saatlik sigorta, veya kendi aracınız için Kişiden-Kişiye sigorta modelleri sözkonusu. Kişiden-Kişiye sigortada benzer durumda kişilerin primleri bir havuzda toplanıyor. Hasar az olursa, havuzdaki para sonraki döneme devrediyor.

 

Sigorta inovasyonlarının sektöre dönük kısmında en büyük motivasyon ise Bileşik Oran’da, yani hasar ve operasyonel maliyetlerin primlere oranında iyileştirme sağlamak. Burada da en önemli kısmı hasar maliyetleri tutuyor. İnovatif çözümler hem gerçek hasar, hem de hasar suistimali maliyetlerini azaltmada etkin.

 

Sigorta sektörü sarsıcı inovasyonlara aday. Bunları ilk yapanlar kârlı çıkacak.

 

 

ali@algoritmaconsulting.com