• 5 Eylül 2019
  • admin
  • 0

Moda Dünyası Tüm Hızı İle, Yeni Ve Farklı, Girişimler Ortaya Çıkartmak
Üzere Çalışıyor. Moda Dünyasının Aktörleri Çeşitli: Devlet Yönetimleri,
Üniversiteler, Hatta Tüm Eğitim Kurumları, STK’lar, Kurumlar, Şirketler,
Banlkalar Ve Hatta BM, AB Gibi Uluslararası Platformlar. Bu Kalkışmanın
Sonucu Olarak Da, Devlet Başkanlarının En Önemli Görüşme Ve Kapışma
Maddeleri, Fikri Mülkiyet Hakları Ve Teknoloji Transferleri Haline
Gelmiş Durumda. Böylesi Büyük Bir Devinim İçinde, Baş Aktörler Olması
Gereken ”Girişimciler Ve Yatırımcılar” Sağlıklı Bir İşbirliği Ortamı
Bulabiliyorlar Mı? Tüketiciler Bu İşbirliğinde Yeterince
Değerlendiriliyor Mu?

Cevap Bulabilmek İçin Birkaç Soru Daha Soralım; Her İki Tarafın Ön
Hazırlıkları Sağlam Bir Eğitim Alt Yapısına Dayanıyor Mu? Devletler, Bu
Yeni Ve Farklı İşbirliği İçin Gerekli Kanun Ve Düzenlemeleri, Zamanında
Yapıyorlar Mı? Girişimci Ve Yatırımcılara Adil Ve Şeffaf Bir İşbirliği
Ortamı Sunuyorlar Mı? Uluslararası Ortamda Eşit Rekabet Şartları İçin
Yeterince Destekleniyorlar Mı? Tüm Bu Çabaların Sonuç Verebilmesi İçin,
Tüketiciler Bu Yeni Dünyaya, Eğitilerek Hazıranıyor Mu?

MODA BİR ARAÇTIR

Günümüzde, Girişimci/Yatırımcı İşbirliği, En Önemli Konu İken, 5-10
Dakikalık Sunumlara Sığdırılmaya Çalışılıyor. Girişimci/Yatırımcı, Bu
Sürede, Pek Çok Yanlışa Düşmektedir. Nedenlerine Gelince, Ülkemizdeki
Eğitimin Ve Hukuki Düzenlemelerin, Gelişmiş Ülkelerle Kıyasılandığında,
Eksiklerinin Olduğunu Biliyoruz. Son Yıllarda Bu Eksikler, Finansal
Destekler, Hızlandırılmış Seminerler, Konferanslar, Mentorluk Ve Atölye
Çalışmaları İle Kapatılmaya Çalışılıyor. Bu Açık Kapama Eylemleri
Girişimciye Önemli Bir Zaman Maliyeti Yüklemektedir. Girişimciler,
Çeşitli Aşamalarda, Bir Taraftan Yatırım Alabilmek İçin, Sunumdan Sunuma
Koşarken Diğer Taraftan, Prototipten Son Ürüne, Üretim İçin Alt Yapı
Arıyorlar. Bu Ortamda, Girişimci Olmak, Girişimini Başarılı Bir Startup
Haline Getirmek, Girişimcinin ”Modanın Ve Hiçkimsenin Etkisi Altında
Kalmadan” Yani Gereksiz Zaman Harcamadan, Kendi Altyapısı Ve Yetenekler
Çerçevesinde Vereceği Kararla Kurması  Önemlidir, Başarısı Buna
Bağlıdır. İşte O Takdirde, Kısacık Sunum Sürelerinde Kendisini Moda
Söylemlerle Değil, Kendi Gerçekleri İle, Doğru Bir Şekilde İfade
Edebilecektır. Yatırımcının Kendisi İle Empati Kurabilmesi Ve Doğru
Değerlendirme Yapabilmesi Debu Gerçekliğe Bağlıdır.

ÇAĞDAŞLAŞMAK

Modayı bir kenara itmiyoruz aslında, sadece yerel dertlerimizi çözüp,
eşitlerden biri olarak, Dünya arenasına çıkabilmek istiyoruz. Gençleri
ana konularına yönlendirmeye çalışırken, moda ile çok samimi olmayın
derken, yatırımcılara tam tersini söylemek istiyoruz.Girişimcilik
dünyasındaki akımları izlemek, girişimcilerin ister istemez farkında
olup etkilendikleri ve dilini kullandıları yeni dünyayı anlamamız
gerekir. yatırımcının bilgi birikimi ve yatırım beklentileri ile yeni
dünya düzeninin dili birleştiğinde girişimlerin hedefe ulaşması
sağlanabilecektir.