• 4 Aralık 2023
  • admin
  • 0

“İş Dönüşümü, şirketlerin rekabette öne sıçramaları ve tam potansiyellerini kullanabilmeleri için yenilenmeyi öngören, ve şirket ihtiyaçlarına göre şekillendirilen bir program.”

Dönüşüm deyince bazıları dijital dönüşüm anlıyor. Hayır ondan bahsetmiyorum. Bugün maalesef şirket çapında dijitalleşme adına kalkışılan birçok dönüşüm başarısız oluyor. Daha önceki yazılarımda yazdığım gibi, inovatif bir İş Dönüşümünün dijital dönüşüme göre öncelik alması lazım. Aksi halde mevcudu dijitalleştirmek karmaşayı hızlandırmaktan başka işe yaramaz, gereken verim de alınamaz. Dünyada da bu anlayışın hakim olmaya başladığı görülüyor. Dijitalleşme, iş dönüşümünün yalnızca bir parçası. İlk adımı da değil. İlk adımda olması gereken şey kültürel bir dönüşüm. Kültür bir şirketin çimentosu. Yani şirketi bir arada tutan şey. Nitekim Hibrit Çalışma ile ilgili ortaya çıkan en büyük endişelerden biri işbirliği ve iletişimin eski akışkanlığında olmayacağı idi ise, diğeri de kültürün uzaktan ilişkilerle korunamayacağı idi.

ÖNCE İNOVATİF KÜLTÜR

Bizim ve benzer konularda çalışan birçok danışmanlık şirketinin deneyimimize dayanarak kültür, başarılı ve kalıcı bir dönüşüm sağlamanın en temel yoludur. Bu kültürün bir parçası olarak, liderlerin aynı çizgide olması, geniş tabanlı ve iki yönlü iletişim, ve daha önce birkaç kere değindiğim Çalışan Angajmanı kritik bir önemdedir. Peki neden şimdi dönüşüm zamanı? Açıkçası, kolay zamanlardan geçmiyoruz. “Business as Usual” yani işlerin yapılageldiği şekil eski bir klişe olmaya doğru gidiyor. Eskiden on yıllarca aynı iş modeli, aynı ürün ve hizmetler, aynı çalışan ilişkileri ile sürdürülebilen işler şimdi zorlanıyor, ve çok hızlı yenilenme ihtiyacı var. İnovasyon burada tayin edici bir faktör. Bir şirket, çevre şartlarından daha hızlı yenilenebiliyorsa öne geçebilir.

Bir taraftan Sosyal, Ekonomik, Politik gelişmelerin getirdiği belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklık; ayrıca iklimsel riskler ve sürdürülebilirlik dönüşüm ihtiyacını gündeme getiren şeyler. Diğer yandan, hızlı teknolojik değişim de önemli bir faktör. Teknolojiyi iyi ve doğru kullanan bir şirketin diğerlerine göre avantaj sağlayacağı açık. YZ, AR/XR, 3D Baskı, IoT, Robotik, Otonomi, Dronlar, Blokzincir, İleri Malzemeler gibi üstel teknolojilerin iş yapış şekillerinin içine girmesi oyunun kurallarını değiştirebilecek nitelikte. Bu teknolojilerden YZ ile ilgili son aylardaki gelişmeler bu alandaki tartışmayı ve olasılıkları değerlendirmeyi hızlandırdı. Özellikle Üretici Yapay Zeka (ÜYZ) dijitalleşme konusunu şirket sınırları dışına taşıdı ve riskleriyle birlikte demokratikleştirdi. Bu da şirketleri rekabet için hızlı ve verimli olma ile, en azından şu anda güvenilirliği tartışmalı ÜYZ ürünlerini kullanarak risk alma açmazı ile karşı karşıya getirdi.

BAŞARININ SIRRI

İş Dönüşümü kuruluşların, gelişen ve öngörülen şartlarda, rekabette öne sıçramaları ve tam potansiyellerini kullanabilmeleri için kalkışılan, bu amaçla yenilenmeyi öngören, ve şirket ihtiyaçlarına göre şekillendirilen bir program. Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için doğru raya oturtulmasına, işin kârlı bir şekilde büyütülmesine, maliyetlerin kontrol altına alınmasına, şirketin dayanıklı hale gelmesine, ve geleceğe sağlam adımlar atmasına yarayan bir değişim hareketi. Şirketin hem bugününü günün gerçeklerinin gerektirdiği noktaya getirmek, hem de şirketi geleceğe hazırlamakla ilgili. Şirketin inovatif bir hale gelmesi de bunun bir parçası. Dönüşüm programlarının başarıya ulaşabilmesi için yönetilebilir insiyatiflere bölünmesi ve hızlı kazanımları hedeflemesi gerekiyor.

ali@algoritmaconsulting.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir