• 3 Ocak 2024
  • admin
  • 0

“Yapay Zeka inovasyoncuların yerine geçmeyecek, Yapay Zekayı kullanan inovasyoncular kullanmayanların yerine geçecek!”

Sonsözü ilk söyleyerek başlayayım. İnovasyon en son makinelere geçecek konulardan biri olacak. İnovasyonda Yapay Zekanın rolü insanları desteklemek olmaya devam edecek. Görünür gelecekte durum böyle. Kuşkusuz, inovasyonda mevcut konsept ve uygulamalardan yararlanmanın, onları birleştirerek yeni şeyler yaratmanın rolü var. Bu da Yapay Zekanın insanları tamamlayabileceği bir alan. Dolayısıyla inovasyon Yapay Zekaya havale edilebilecek bir iş değil ama YZ desteğinin giderek önemli bir katkıda bulunabileceği bir iş. Özellikle de bizi yeni içgörülere yönlendirmede ve inovasyonu hızlandırmada…

GÜÇLÜ İKİLİ

İnsanlar bir probleme önsezi ve kalıp temelinde bakarken makineler yoğun bir şekilde arama yapmaya dayanıyorlar. Bu da bu ikiliyi birçok gerçek dünya problemine çözüm sağlamada ideal bir konuma getiriyor. 1997’de IBM’in Deep Blue adlı bilgisayar programı satranç Büyük Ustası Gary Kasparov’u yendiğinde birçok kişi insanların satrançta ustalık arayışını bırakacaklarını düşünmüştü. Ancak tersi oldu. Bilgisayar simülasyonları insanların satrançta daha iyi olmalarını sağladı. Günümüzde bazı inovasyon problemlerinin ortaya çıkardığı ölçek ve karmaşıklık da YZ’yi gerekli bir araç yapıyor.

YZ insanların inovasyon çabasına nasıl destek olabilir? Burada temel kriter insanların daha iyi yapabileceği işler ve makinelerin daha verimli olabileceği işler ayrımını yapıp, insanların YZ’yi bir araç olarak kullanması olmalı. YZ insanların üzerinden bazı yükleri alarak insanlara inovasyon için zaman yaratabilir. Özellikle veri analizi ile eğilimleri yakalama, daha iyi içgörüler geliştirebilmek için müşterileri anlama, müşteri deneyimini yöneterek müşteri angajmanını arttırıcı inovasyona ışık tutma gibi çok sayıda veriyi işleyerek hızla anlamlı sonuçlar çıkarmaya dönük işler YZ’nin inovasyona verim katabileceği alanlar. YZ ile ilaç sektöründe yeni molekül geliştirmede veya inovatif malzemeler geliştirmede süreç çok hızlanabilir.

HIZ VE MALİYET

YZ’nin, özellikle Üretken YZ’nin inovasyon için fikir üretmesi çok olası değilse de insanlarda fikir tetikleme konusunda çok iyi olabilir. Ayrıca mevcut fikirleri birleştirerek daha iyi fikirler haline getirmede rol oynayabilir. Gündemdeki fikirleri etki potansiyeli ve fizibilite yönüyle değerlendirip önceliklendirebilir. Veri analizi ve pazar trendleri öngörüsü ile hangi fikirlerin başarılı olabileceğine ışık tutabilir. Öngörülü analiz ile gelecekte alınacak sonuçların olasılığını belirleyebilir. YZ, inovasyon yol çatallarında karar vermeyi kolaylaştırabilir.

YZ ayrıca 3D Modeller ve simülasyonlar yoluyla prototip hazırlığını hızlandırır. Toplanan yoğun müşteri satınalma verilerini işleyerek müşteri davranışlarının nedenlerini anlayıp hizmetlerin ve özellikle dijital ürünlerin kişiselleştirilmesine katkıda bulunur. Değişik risk senaryolarının gerçekleşme ihtimalini öngörüp risk yönetiminin bilgiye dayanmasını destekler. Yürütülen inovasyon projelerinde kaynaklar nasıl kullanılırsa etkinin maksimize edileceğini belirleyip kaynak optimizasyonu sağlar.

YZ gerçek hayat deneyimlerini veya kişisel etkileşimleri kopyalayamıyor. Çıktıları da bizim girdi olarak verdiklerimize dayanıyor. Buna karşılık, inovasyonda insan ve YZ birbirini tamamlayan iyi bir ikili oluşturuyorlar. YZ’nin bizim için inovasyonlar gerçekleştirmesini beklememeliyiz. Ancak zaman, para, ve efor olarak inovasyon maliyetini ciddi şekilde azaltacak ve inovasyonu hızlandıracaktır. Sonuç olarak, “YZ inovasyoncuların yerine geçmeyecek, YZ’yi kullanan inovasyoncular kullanmayanların yerine geçecek!”

ali@algoritmaconsulting.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir