İnovasyon Puslu Havayı Sever

  • 23 Haziran 2016
  • admin
Belirsizliğin arttığı dönemler şirketler için önemli inovasyon fırsatları sunuyor. Tutucu şirketler bu dönemlerde içgüdüleriyle hareket ederek bazı kararlarını erteliyor ve kabuklarına çekiliyorlar. Bu doğal bir tepki gibi görünse de...